Skip to main content

Teleferic Prahova S.A, cu sediul social in Predeal, Str. Telefericului nr. FN.

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu prevederile din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile, modificată, și cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de abrogare a Directivei 95/46, Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legiinr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru ca dvs. să puteți naviga și comunica pe site-ul nostru fără absolut nicio grijă, am implementat o politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politica pe baza modificărilor aduse site-ului Teleferic.ro sau legislației în vigoare.

1. Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de catre Teleferic Prahova în vederea furnizării și executării Serviciilor

În executarea Serviciilor, Teleferic Prahova prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil și derularea raportului contractual cu Operatorul.

Date cu caracter personal privind activitatea profesională desfășurată de persoane fizice (domeniu de activitate, ocupație, funcție). Datele pot fi colectate în decursul desfășurării Serviciilor de relocare sedii sociale/secundare și birouri.

Informații cu privire la imaginea și înregistrările video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul și în depozitele Operatorului)

Date privind activitatea online, prin plasarea de cookie-uri pe website-ul nostru ( adresa IP).

2. Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

În exercitarea activității sale, Teleferic Prahova prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • executarea contractelor de prestări Servicii, precum și efectuarea unor demersuri anterioare încheierii contractelor (transmiterea ofertei, încheierea contractului, facturare, prestarea Serviciilor);
 • îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului;
 • comunicarea de informații comerciale și ofertare/reduceri;
 • comunicări sau raportări catre autoritățile și instituțiile publice abilitate;
 • asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video);
 • soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 • soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților.

3. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 • încheierea și executarea contractului de prestări Servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului;
 • obligație legală a Operatorului;
 • interesul legitim al Operatorului;
 • după caz, consimțământul dumneavoastră

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

În executarea Serviciilor, Global Relocation Service poate comunica datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de destinatari:

 • autoritățile statului și instituții publice, centrale sau locale, ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
 • prestatori de servicii implicați în mod direct/indirect în executarea Serviciilor
 • instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, furnizori.

5. Transferul datelor personale într-o țară din afara Uniunii Europene

Datele personale nu vor fi transferate intr-o data din fara Uniunii Europene.

6. Perioadele de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt păstrate numai în perioada de timp strict necesară pentru a atinge obiectivele pentru care au fost colectate și prelucrate.

Orice date personale despre dvs. care sunt folosite în scopuri de marketing sunt păstrate pe o perioadă de trei (3) ani începând din momentul în care sunt colectate pe site.

Orice date personale despre dvs. care sunt colectate cu ajutorul modulelor cookie sunt păstrate pe o perioadă de treisprezece (13) luni începând din momentul în care sunt colectate pe site.

După încheierea perioadelor de timp necesare pentru realizarea obiectivelor pentru care sunt prelucrate, Teleferic Prahova se angajează să vă steargă datele cu caracter personal sau să le anonimizeze.

8. Drepturile persoanei vizate

Legislația privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă o serie de drepturi, care sunt prezentate mai jos.

Dreptul la acces vă permite să accesați datele personale în orice moment.

Dreptul la rectificare vă permite să rectificați orice date personale despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete.

Dreptul la opoziție vă permite să obiectați față de prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă aveți motive legitime în acest sens.

Dreptul la restricționarea prelucrării vă permite să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazurile prevăzute într-o listă cuprinzătoare din legislația actuală.

Dreptul la portabilitatea datelor vă permite să primiți date personale care vă privesc și pe care le-ați furnizat către Teleferic Prahova și să le transmiteți către un alt operator de date, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Dreptul la ștergere vă permite să cereți ștergerea datelor personale, în cazurile prevăzute în lista cuprinzătoare de legislația actuală.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Teleferic Prahova.

In acelasi timp, aveți dreptul de a stabili ce se întâmplă cu datele cu caracter personal după moartea dvs., prin redactarea unor instrucțiuni (fie generale, fie specifice), cu privire la păstrarea, ștergerea sau comunicarea datelor cu caracter personal după moartea dvs. Prin prezenta vă informăm că aveți libertatea să desemnați o persoană responsabilă pentru aplicarea instrucțiunile dvs., și că puteți modifica sau revoca respectivele instrucțiuni în orice moment.

Aveți dreptul de a vă exercita drepturile la acces, rectificare, ștergere, opoziție, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, redactarea instrucțiunilor legate de păstrare, ștergere sau comunicare a datelor dvs. cu caracter personal după moartea dvs., și să vă exprimați dorința de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin contactarea Teleferic Prahova folosind detaliile de contact următoare:

prin e-mail la adresa: dpo@teleferic.ro

printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa sediului social.

Vă informăm, de asemenea, că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale. Refuzul dumneavoastră poate determina însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile indicate în prezenta informare, inclusiv prestarea Serviciilor de către Teleferic Prahova. Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate suferi modificări și revizuiri periodice. Pentru eventualele actualizări ulterioare, vă rugăm să consultați această pagină.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Teleferic Prahova depune toate eforturile posibile și ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru a preveni deteriorarea sau distorsionarea lor și pentru a preveni accesarea și utilizarea lor incorectă de către terți neautorizați.

Teleferic Prahova implementează măsuri tehnice și organizatorice, pentru a asigura un nivel corespunzător de securitate pentru datele dvs. cu caracter personal, în special:

 • Administrarea și controlul accesului la date cu caracter personal;
 • Instalarea de software de supraveghere pentru rețeaua IT Teleferic Prahova;
 • Instalare de software antivirus și a unui firewall;
 • Protejarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • Restricționarea accesului la server cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole;
 • Evaluarea regulată a tuturor metodelor de protecție;
 • Criptarea comunicațiilor IT trimise partenerilor Teleferic Prahova;
 • Protecția documentelor fizice utilizate în prezent;
Skip to content