Skip to main content

INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra persoanle in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale, pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de “persoana vizata”.

Ce inseamna prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/ 679, prin “prelucrarea de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Teleferic Prahova va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie efectuate in conditii de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?

 • Date de identificare (nume si prenume)
 • Date de contact (adresa de e-mail, numar de telefon)
 • Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie)
 • Date biometrice (imagini video preluate in timp real de camerele instalate in perimetrul partiilor de schi, precum si in zonele legate de proprietatile noastre afectate indeplinirii scopului organizatiei)

Prevalenta acestor date poate varia in functie de caracteristicile serviciilor si produselor contractate de dumneavostra sau in legatura cu care va manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitatilor desfasurate de catre Teleferic Prahova precum si de politicile de prudentialitate ale societatii.

In ce scopuri prelucram datele personale?

Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Furnizarea de oferte pentru serviciile de transport pe cablu;
 • Marketing (precum, dar fara a se limita la participarea in campanii si acordarea de premii, programe de loializare si oferte special lansate pentru clienti, inclusiv pentru promovarea oricaror produse si servicii ale societatii si ale partenerilor sau, reclama/publicitate, activitati specifice de marketing precum studii de piata, profilari, segmentari);
 • Monitorizarea activitatii societatii si siguranta perimetrelor operate de Teleferic Prahova inclusiv prin imagini preluate in timp real si retransmise in sectiunea live din site.
 • In scopuri statistice.

In anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana. De exemplu, pentru a ne asigura ca va propunem cele mai potrivite solutii pentru profilul dumneavoastra, putem recurge la segmentari si profilari de marketing care ne ajuta in formularea de oferte dedicate (oferte pentru studenti, pensionari, etc.)

Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre societate?

Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiunilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele Teleferic Prahova. Se poate solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca beneficiile dumneavoastra in calitate de client sa fie afectate.

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • parteneri
 • terti sub contractanti (ex: prestatori de Servicii postale, agentii de media/cercetari de marketing)
 • actionari
 • imputerniciti autorizati ai societatii Teleferic Prahova
 • alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale)
 • mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale societatii (firme de avocatura, agentii de marketing/cercetari de marketing)
 • terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor societatii

Se pot transmite datele in afara tarii? 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state in/din afara Uniunii Europene, inclusive Statele Unite ale Americii. In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, peirderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor persoanle? 

Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu Teleferic Prahova
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea societatii, fara intarzieri nejustificare, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc
 • Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Teleferic Prahova, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri:
 • persoana vizata contesta exactitate datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand societatea nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale societatii prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posiblitatea de a solicita societatii transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Teleferic Prahova
 • Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din orice motive, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa catre Teleferic Prahova.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita societatii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusive crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare.
 • Dreptul de a depunde o plangere in fata Autoritatii National pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate datele personale de catreTeleferic Prahova?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada in care sunteti client al Teleferic Prahova, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza caror sunt reglementate termenele de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing sau cu privire la interogarea bazei de date, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:

 • pe site-ul www.teleferic.ro, sectiunea Contact.
 • pe site-ul www.teleferic.ro, sectiunea Feedback/Reclamatii
 • prin e-mail, la adresa no-reply@teleferic.ro
 • la sediul central Teleferic Prahova prin completarea unui formular dedicate sau a unei cereri in scris
 • in scris, la sediul central Teleferic Prahova, situate pe Strada Schiorilor 16, Sinaia 106100, Romania.

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.teleferic.ro.

Echipa Teleferic Prahova

Actualizeaza-ti preferintele
Skip to content