OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului Contract constă în reglementarea condițiilor generale privind colaborarea dintre Teleferic şi BENEFICIAR, în vederea obținerii de beneficii de către fiecare Parte prin: a. recomandarea și transmiterea de către BENEFICIAR a unor grupuri de turiști (Clienți) pentru utilizarea serviciilor Teleferic;b. punerea la dispozitia BENEFICIARULUI, de catre Teleferic, sistemul online de generare a unor vouchere personalizate si securizate cu un discount stabilit de Parti in procedurile de lucru, anexate contractului (Anexa 1);c. asigurarea transportului de persoane de catre Teleferic, in condițiile prezentării de catre clientii BENEFICIARULUI a voucherelor transmise  si achitării de catre acestia a costului transportului direct la caseriile Teleferic;

1.2. Modalitatea de derulare a relaţiei comerciale, la care se face referire în art. 1.1. de mai sus, este descrisă în Anexa nr. 1 la Contract – „Proceduri de lucru”.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERULUI

3.1. PARTENERUL sau Telferic Prahova S.A va asigura următoarele servicii:

3.1.1 Furnizarea de vouchere personalizate și securizate în valoare de maxim 10% discount din prețul afișat la casieriile proprii, pentru pachetele de schi (skipass) skipass 2 ore, 4 ore, 1/2 zi, skipass 1-5 zile, 10, 20 de puncte sau skipass pentru tot sezonul valabile pentru instalațiile proprii de transport pe cablu din stațiunile Sinaia și Predeal, Beneficiarului, . Discountul se va acorda potrivit procedurilor de lucru din Anexa 1 la contract.

3.1.2  În vederea obținerii discountului, turiștii (clienții BENEFICIARULUI) vor prezenta în locațiile unde se afla instalațiile de transport voucherele personalizate și securizate conținand  ( perioada de valabilitate și codul de certificare IDTP al clientului si denumirea Beneficiarului , introduse în momentul înregistrării pe platforma www.teleferic.ro/înregistrare.). Dacă numele Beneficiarului ( perioada de valabilitate și codul de certificare IDTP nu este prezent pe voucher, acesta este invalid și Clientul nu va putea beneficia de discountul aferent.

3.1.3 Aceste servicii vor fi asigurate de PARTENER la capacitatea şi eficienţa sa maximă, într-un mod profesionist şi în conformitate cu standardele practicate în industrie.

3.1.4 PARTENERUL se obligă să transmita BENEFICIARULUI voucherele corect inscripționate în format electronic, BENEFICIARUL urmând sa le transmita Clientilor pe format de hârtie. Procedura de inscripționare și transmitere a voucherelor  va fi stabilită în Anexa 1-proceduri de lucru.

3.1.5 În vederea promovării de către BENEFICIAR a serviciilor PARTENERULUI, acesta va transmite către BENEFICIAR materiale promoționale atât pe suport electronic cât și pe hârtie.

3.1.6. PARTENERUL are dreptul să  încaseze direct de la clientul BENEFICIARULUI prețul transportului cu reducerea prevăzută în voucherul primit de la BENEFICIAR, cu respectarea punctului 3.1.2 de mai sus.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

4.1. BENEFICIARUL se obligă sa pună la dispoziţia PARTENERULUI toate informaţiile necesare, astfel cum au fost stabilite în procedura de lucru, în vederea  desfăşurării în bune condiţii a serviciilor la care acesta s-a obligat, conform punctului 3.1.

4.2 BENEFICIARUL se obligă să tiparească și să distribuie voucherele clienților săi în numele său, dar pe seama PARTENERULUI. Tipărirea si distribuția voucherelor se face exclusiv pe cheltuiala BENEFICIARULUI.

4.3  BENEFICIARUL se obligă să promoveze serviciile Teleferic în toate locațiile pe care le operează, atât prin materialele puse la dispoziție de către acesta, cât și prin materialele publicitare proprii.

4.4 La sfârșitul fiecarei luni, BENEFICIARUL se obligă să prezinte PARTENERULUI o situație privind numarul de vouchere distribuite catre Clienți, precum și un raport asupra activității de promovare a serviciilor PARTENERULUI.

DURATA CONTRACTULUI

2.1. Contractul se încheie de la data semnari pe o perioadă de 6 luni de zile. Cu 5 de zile înainte de expirarea valabilităţii contractului, părţile se pot întâlni pentru a negocia prelungirea contractului precum şi modificările ce urmează să fie aplicabile noii perioade de valabilitate a contractului. Contractul încetează fără existența unui acord scris și semnat din ambele părți de prelungire a duratei de valabilitate.